Dinsdag 16 Maart

Matteus 6:11

11 Gee ons vandag ons daaglikse brood.

Ons kyk die week na hierdie bede van die Onse Vader

 • Gister het ons gekyk daarna dat God ons die gawe gee om te mag vra
 • Gee is die eerste begrip van hierdie bede.
 • Die begrip waarna ons vandag wil kyk is die begrip ons.
 • Gebed raak baie maal ‘n persoonlike vrae sessie vir eie behoeftes.
 • Ons mag vir ons eie behoeftes bid, maar moet raaksien dat die bede ons herbevestig dat my gebed ook met ander mense en dinge te doen het. Daarom dat die bede sê… Gee ons
 • As ons bid moet ons ook my medemens en die skepping in gedagte hê.
 • Gebed is ‘n geleentheid waar ek die gawes wat ek ontvang ook deel met ander en God se skepping.
 • Want God het my so lief gehad en roep my op om hierdie liefde te deel.
 • Ons bede om brood is ‘n voorreg en ek moet dit met elkeen van God se skepping deel.

Om oor te dink:

 • God gun jou die voorreg om te bid vir jou daaglikse brood.
 • Benut jy hierdie voorreg?
 • Bid jy hiervoor vir jouself of ook vir ander en God se skepping?
 • God wil dat ons Sy genade deel waar ons leef.
 • Hy gee ons die voorreg van gebed. Kom ons bid vir mekaar..

Gebed
Gee asseblief vandag vir ons ons daaglikse brood
Sorg asseblief Heer vir elkeen en alles wat in nood verkeer…mens en dier en ook die natuur.
Maak ons danbaar en mededeelsaam met dit wat U voorsien o Heer
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram