Dinsdag 18 Julie 2023

Psalm 16:5-6
Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ‘n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi.

Om oor te gesels en te dink
Daar is niks wat ons kan doen om God se genade te verdien nie. Gister het ons in gebed God bedank vir genade waarvan ons opnuut bewus word. Kyk vandag na jou hande. Hou dalk jou hande oop op jou skoot of voor jou. Terwyl jy na jou hande kyk dink na oor wat God vir jou (vandag) gee? Hoe sorg God (vandag) vir jou?

Alles wat ons het en ontvang kan nie noodwendig in randwaarde gemeet word nie, maar dit beteken nie dat dit nikswerd is nie. Kyk weer na jou hande en dink na oor wat God vir jou gee wat nie noodwendig materialisties is nie.

Terwyl jy bewus word van hoe God vir jou sorg en wat jy (vandag) van God ontvang, bid die volgende hardop:
Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ‘n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram