Dinsdag 19 April 2022

Lukas 24:32-34
Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?” Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar, en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!”.

Om oor te gesels of dink:
Die twee reisigers na Emmaus herken Jesus eers wanneer Jesus die brood breek. Dan vertel hulle vir mekaar hoe hulle harte al op die pad saam Jesus warm geword het. Warm geword het terwyl Jesus die Skrifte van die profete vir hul uitgelê het.

Het jou hart al warm geword? Warm geword van ‘n ontmoeting/ervaring of bewuswording van die Opgestane Here?

Neem ‘n oomblik van stilte

Mag die Heilige Gees die Een wees wat jou hart ook warm laat word, want Jesus het opgestaan!

Gebed
Here, dankie dat U aan die kruis vir ons gesterf het en ook opestaan het. My hart word sommer warm as ek net dink aan U groot liefdesdaad. Amen

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram