Dinsdag, 2 Februarie

Filippense 2:12-18
12My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, 13want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. 14Doen alles sonder kla of teëpraat. 15Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld 16deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. 17Julle geloof is ‘n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. 18Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees.

Om oor te dink:
Ons wêreld en lewe is vol negatiwiteit. Almal kla oor alles. Mens kan nie ‘n standpunt lig sonder dat iemand nie kla daaroor nie. Dink aan jou daaglikse belewenis. Met hoeveel negatiwiteit word jy gekonfronteer? Wanneer is die stem in jou kop die meeste negatief en klaerig? Watter omstandighede help jou om meer negatief en klaerig te word? Waar en wanneer kla jy minder?

Om oor te gesels:

  • Met hoeveel negatiwiteit word jy gekonfronteer?
  • Wanneer is die stem in jou kop die meeste negatief en klaerig?
  • Watter omstandighede help jou om meer negatief en klaerig te word?
  • Waar en wanneer kla jy minder?

Gebed:

  • Vra dat die Here jou wys waar jou houding, jou hart, jou gedagtes, jou woorde, jou wil, meer neig na kla, eerder as dankbaar wees.
  • Vra dat die Here jou meer bewus maak van wanneer jy kla, sodat jy elke ding waaroor jy kla kan omdraai na iets waarvoor jy dankbaar kan wees.
  • Vra dat jou lewe gekenmerk sal wees as een van dankbaarheid, omdat God goed is, eerder as een wat kla oor alles wat nie gaan soos jy wil nie.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram