Dinsdag 22 Februarie

Lukas 12:16-19
16Toe vertel Hy hulle ‘n gelykenis: “’n Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink: wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy: dit sal ek doen: Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê: ‘Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.’

Om oor te gesels en dink:
Hierdie gelykenis van die Ryk man wys uit hoe iemand só op homself fokus en sy eie vooruitgang. Tel gerus hoeveel keer die ryk man ‘ek’ of ‘my’ in die gedeelte sê.

Neem ‘n oomblik van stilte.

Wat doen hierdie teks met jou? Veral as jy tel hoeveel keer die man na homself verwys?
Hoe baie doen ons dit nie ook nie? Selfs net in ‘n week of in ‘n dag? Wat kan jy vandag doen elke keer as jy agterkom dat jy nou soos die ryk man praat of optree? Oefen vandag weereens om minder op jouself te fokus en meer op ander en God se Koninkryk.

Gebed
Here, vandag wil ek oefen om minder aan myself en my begeertes te dink. Heilige Gees, help my om vandag saggies met myself te werk en oop te wees om my gierigheid raak te sien. Help my om dit vandag te verander.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram