Dinsdag 22 Maart 2022

Stilstaan oomblikke – Op pad na die kruis
Teksvers:
“Loof die Here, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!” (Psalm 103:2)

Identifiseer:
Kan jy ‘n oomblik neem en terug dink aan die weldade van die Here? Hoe het God al in die verlede vir jou gesorg?

Oriënteer:
As ons opnuut bewus word van God se goedheid kan ons nie anders as om die Here te wil loof nie. Hoe loof jy die Here?

Bely:
Ek kan vandag bely dat ek weet God is die Een wat voorsien. God het in my verlede gesorg, is vandag met my en daarom weet ek dat God ook in die toekoms my sal dra.

Bid:
Here, dankie. Dankie vir elkeen van U weldade in my lewe. Ek wil U loof. Ja, my siel wil U dank en loof.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram