Dinsdag 23 Mei 2023

Maandag, 22 Mei 2023

Matteus 13:3
Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê: “’n Saaier het eendag gaan saai.

VRAE:

  • Die gelykenis van die saaier begin baie eenvoudig. Jesus vertel hoe die saaier gaan saai het. Hy vertel hoe die saaier op verskeie tipe grond gesaai het. Die hoof gedaate kan lyk asof dit net gaan oor die grond waar die saad geval het, aangesien soveel van die verhaal daaraan spandeer word. Ons moet wel nie uit die oog verloor dat die opskrif en Jesus se openingswoorde, wel oor die saaier gaan nie.
  • Die saaier saai. Dit is sy taak. Hy saai oral. Hy het nie gevra of die grond die saad verdien nie. Hy het gesaai. Indien God meer kieskeurig was oor die grond (hart) waarin Hy gesaai het, sou God die moeite gedoen het om die goeie nuus in jou hart te saai? Was jy vrugbare grond, toe God in jou hart begin saai het? Dink terug aan jou eerste ervarings met God se goeie nuus, en deel jou hart met die Here.
  • Indien ons die saaier in die gelykenis sou wees, is ons goeie saaiers? Saai ons oral? Of is dit vir ons te moeilik, te ongemaklik om te saai? Is ons te skaam, te bang, te onseker om te saai? Wat sou God sê van jou taak as saaier? Is jy besig om ‘n goeie saaier te wees? Deel jou hart met die Here.
  • Waar saai jy oral? Is jy baie kieskeurig oor die plekke waar jy saai? Of is jy vrygewig soos die saaier in die gelykenis? Waarom saai jy waar jy saai? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here, ek sukkel daarmee om te saai. Ek het soveel verskonings en redes waarom ek nie saai nie. Here, help my om my verskonings agter te los. Here, help my om met vrymoedigheid te saai, selfs al is die grond nie na my mening reg vir die saad nie. Here, U berei die grond voor. U maak seker of dit wortel skiet of nie. Here, help my om vrede te maak met my taak, van saai. Dankie Here dat ek U kan vra vir hulp.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram