Dinsdag 22 November 2022

Johannes 17:1-5 (1983 Vertaling)

1 Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. 

Jesus begin hierdie gebed bid na ’n baie lang (waarskynlik 6 ure) afskeidsmaal saam met Sy dissipels. Tydens hierdie maaltyd het Hy met hulle gepraat oor die Heilige Gees, oor hulle verhouding met die Vader, oor die manier waarop hulle in verhouding met Hom moet wees, oor hulle roeping en werk in die wêreld en ook oor vervolging deur ander mense terwyl hulle hulle werk verrig. Hy einding Sy gesprek met Sy dissipels met die woorde maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin. (16:33)

Hierdie is die langste gebed wat ons van Jesus in die vier evangelies het. Die woord Vader kom 6 keer voor in die gebed wat die klem plaas op die intieme, persoonlike verhouding wat Jesus met die Vader het. Jesus is nie aan die einde van ’n siekbed terwyl Hy hierdie gebed bid nie, nee, Jesus weet hy het reeds oorwin, en net Sy sterwe aan die kruis is wat vir Hom oorbly om te doen.

’n Opsomming van hierdie van hierdie 5 verse is: ‘n Gebed vir die verheerliking van die Seun, dat Hy die ewige lewe kan gee vir dié wat vir Hom gegee is.

  • Waarom bid Jesus hiervoor?
  • Wat beteken dit vir ons vandag?
    Ons gaan vir die res van die week saam oor hierdie vrae nadink.

1) Watter een van die temas waaroor Jesus met Sy dissipels gepraat het resoneer vandag met jou?
2) Het jy al vandag intimiteit met ons Vader ervaar?

To pray unceasingly is to lead all our thoughts out of their fearful isolation into a fearless conversation with God. Jesus’ life was a life lived in the presence of God His Father. Henri Nouwen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram