Dinsdag 22 September

ONS BEDE VIR DIE WEEK: HEER LAAT U KONINKRYK KOM!

Skriflesing: Matteus 18:21-22
21Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?” 22 Jesus antwoord hom: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer

Om oor na te dink

 • Vrede en ‘n herstel na eerlike norme en waardes in ons land begin waar God se koninkryk kom.
 • ‘n Overgewensgesindheid is ‘n volgehoue onwilligheid om mense wat ons seergemaak het of teen ons gesondig het, te vergewe.
 • Ons wil eerder sien dat mense gepynig word en dat wraak geneem word, as om sulke persone te vergewe en vry te spreek.
 • Die Woord van God beveel ons egter om mense te vergewe, omdat God ons vergewe het.
 • As ons mense vergewe eerder as haat sal dit help dat God se koninkryk in ons lewens sigbaar word.
 • As gelowiges mekaar vergewe eerder as aankla en veroordeel sal God se koninkryk in ons gemeentes en kerke sigbaar word.
 • As ons ongelowiges wat ons te na kom, vergewe sal ons help dat God se koninkryk in die wêreld kom.
 • Kyk wat jy op sosisiale media plaas of ondersteun. Stook dit haat of roep dit mense op tot vergifnis?

Om voor te bid

 • Bid dat God jou sal help om eerder te vergewe as te haat.
 • Bid dat God ons as geloofsgemeenskap sal help dat ons mekaar eerder sal oproep om te vergewe as dat ons mekaar op stook tot haat.
 • Vra dat God jou in die wêreld sal gebruik om Sy verginis te wys en so Sy koninkryk te laat kom.
 • Dank God dat Hy ons kom wys het hoe vergifnis lyk deur ons uit genade te red en nie ewig te veroordeel nie.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram