Dinsdag 23 November

Psalm 100
Dien die Here met blydskap
1’n Dankpsalm.
Juig tot eer van die Here, almal op aarde!
2Dien die Here met blydskap!
Kom voor Hom met gejubel!
3Erken dat die Here God is:
Hy het ons gemaak en ons is Syne,
ons is sy volk, sy eie kudde.
4Gaan sy poorte binne met dankliedere,
sy tempel met lofsange,
dank Hom, prys sy Naam,
5want die Here is goed,
aan sy liefde is daar geen einde nie,
sy trou duur van geslag tot geslag.

Om oor te gesels en dink:
Psalm 100 roep ons op die Here met blydskap en dankbaarheid te dien. Een van die maniere is om te erken dat die Here, God is, ons God. Hy staan in verhouding met ons. Hy het ons gemaak en ons is Syne. Ons behoort aan die Here God, die Skepper van die heelal.

  • Hoe laat dit jou voel?
    Hierdie verhouding word vergelyk met ’n herder wat na sy skape (kudde) omsien. Dink ook aan Psalm 23 wat die Here beskryf as ons Herder en dat ons niks kort kom nie. Johannes 10 noem Jesus ons Goeie Herder wat by ons is. Hy ken ons elkeen. Ons is dankbaar dat ons nooit alleen is nie.
  • Hoe voel jy om te weet dat jy aan die Here behoort?

Vra vir die Here om jou vandag te lei. Sê gedurig vir Hom dankie dat Hy by jou is en jou nie alleen los nie.

Gebed
Here God, dankie dat ek aan U behoort. Ek besef dit nie altyd nie. Dankie dat U by my is, dat ek deel van U kudde is. Mag ek vandag agter U aanstap en volg. Mag ek vandag in dankbaarheid U raak sien waar ek beweeg. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram