Dinsdag 24 Mei 2022

Matteus 5:14-15
“Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis.”
‭‭
Om oor te gesels of dink
Die ander beeld wat Jesus saam met die beeld van die sout gebruik, is lig. Hy sê vir sy dissipels dat hulle soos lig vir die wêreld is en dit kan nie weggesteek word nie. Net soos wat ‘n stad op ‘n berg nie weggesteek kan word nie, kan ons doen en late nie weggesteek word nie. Lig maak ‘n verskil.
Die implikasie hiervan is dat ons lig, selfs ons gebrek aan lig, wys. Daarom moet ons moeite doen met die lig wat ons het.
Ons kan nie ons lig wegsteek deur stil te bly as ons moet praat nie of saam met die stroom beweeg omdat ons skaam is nie. Ons moet die lig wat in ons is duidelik sigbaar maak, sodat ander Jesus se liefde in ons kan raak sien.
Hoe kan jy vandag hierdie lig deel?
Waar kan jy ‘n verskil vir iemand maak?

Gebed
Here Jesus, U is die lig vir wêreld! Help my om U lig te reflekteer en ‘n verskil te maak. Laat ek nie my lig wegsteek nie. Laat ek nie skaam wees nie. Mag my lig helder skyn. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram