Dinsdag 25 Januarie

Lukas 8:5, 11-12
5“’n Saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het ‘n deel op die pad geval, en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik.
11“Die betekenis van die gelykenis is dit: Die saad is die woord van God. 12Dié wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie.

Om oor te gesels en dink:
Die gelykenis van die saaier vertel van vier plekke waar die saad (woord van God) val. Ons kan onsself met al vier die plekke identifiseer. Dit gaan ook saam met seisoene in ons lewens.
Ons raak partykeer so gewoond aan die woord dat ons ons nie daaraan steur nie en dit ook gou vergeet. Ons voel ons ken die woord. Ons dink dat ons selfs sonder die woord van God kan leef. Dit is egter nie waar nie. Die Boodskap vertaal hierdie vers so: “Net soos die voëls met die saad gedoen het, kom ‘pik’ die duiwel die goeie saad uit hulle gedagtes uit.”
Ons moet waak dat die woord van God nie op die pad van ons lewens val en geen impak het nie. Ons moet moeite doen om onsself oop te stel dat die woord van God op die regte plek val, sodat dit kan groei.

  • Dink jy dat jy soms die woord van God as vanselfsprekend aanvaar?
  • Glo jy dat die woord van God jou lewe kan verander?

Gebed
Here Jesus, U saai U woord en ek neem dit partykeer so as vanselfsprekend aan dat ek my nie daaraan steur nie. Help my om moeite te doen met U woord en dat ek sal weet U woord gee lewe. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram