Dinsdag 26 Januarie

Johannes 15:4-5

4. Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie.. 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

As ons glo dat God ons ‘n nuwe lewe gee dan is die droom dat hierdie nuwe lewe maklik sal wees. Dit is egter nie so nie. Ons moet hard werk om waarlik te leef soos God verwag. Hy gee gelukkig ook die krag en insig om dit te doen.
Ons voel soms of dinge net te veel raak. Als is buite ons beheer. Tussen al die verwarring soek ons na ‘n plek van veiligheid en rus. Eers as ons ons ware tuiste vind sal ons die rus kry. In Johannes lees ons dat Jesus ons tuiste, ons plek van vrede en rus is. As ons opstandig, moeg en moedeloos word dan gee Hy ons krag om rustig te raak en vrede te maak met die mense en dinge om ons.

Fransiscus van Asissi staan bekend as die outeur van die volgende gebed om vrede:

God, skenk my die kalmte om dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie, die moed om dinge te verander wat ek kan, en die wysheid om te weet wat die verskil is

As ons in Christus verbind leef, en ons krag soos ‘n wingerdloot uit Hom tap sal ons dinge wat pla kan aanvaar deur Sy kalmte. Hy gee ons ook moed, krag en insig om reg op te tree.

Om oor te dink:

  • Vra jouself af waar jy krag en vrede soek.(By God of in menslike planne of mensgemaakte dinge)
  • Kom en kry vrede by Jesus.
  • Hy het jou gemaak. Laat Hy jou ook help om te leef en te groei..

Gebed
Bid Fransiscus se gebed

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram