Dinsdag 26 Oktober

Johannes‬ ‭4:46-54‬
“Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar Hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar ‘n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na Hom toe gegaan en Hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom: “As julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie.” En toe sê die amptenaar vir Hom: “Here, kom tog voordat my kindjie sterwe.” Maar Jesus sê vir hom: “Gaan maar huis toe, jou seun lewe.” Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het, en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het, en hulle antwoord hom: “Gistermiddag eenuur het die koors hom verlaat.” Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het: “Jou seun lewe.” En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Dit was die tweede wonderteken wat Jesus gedoen het nadat Hy weer uit Judea na Galilea toe gekom het.”

Om oor te gesels en dink:
Johannes sonder net sewe wondertekens van Jesus uit, alhoewel Jesus meer wonderwerke gedoen het. In die tweede wonderwerk kom vra die regeringsampenaar vir Jesus om sy seun te genees, waarop Jesus eers sê dat dit nie oor die wonders gaan nie, maar oor geloof.
Die man verklaar sy geloof en sy kind word genees, al is Jesus nie fisies by hom nie.
Toe die man terugkeer na sy huis het hy en sy hele huisgesin tot geloof gekom. Daar was progressie gewees: van vra vir ‘n teken tot geloof. Die belangrikste is ons groei in geloof.
Ons kan ook ons behoeftes na Jesus toe bring en Hom vra om ons te help. Ons mag dalk nie kry wat ons gedink het nie, maar ons groei en versterk word in ons geloof. Dit het ook ‘n impak op die mense rondom ons.

  • Wat sal jy graag vir Jesus wil vra?

Gebed
Here Jesus, ek bring vandag my behoeftes na U toe. Mag ek groei in my geloof en nie net fokus op die uitkoms nie. Dankie dat U liefde vir my genoeg is. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram