Dinsdag 28 Desember

Matteus 2:13-18
_ 13Nadat hulle vertrek het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan Josef verskyn en gesê: “Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die Kindjie te soek en Hom dood te maak.” 14Josef het toe opgestaan en in die nag die Kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek 15en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur ‘n profeet gesê het: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep.” (Hos. 11:1)_
16Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Betlehem en die hele omgewing al die seuntjies van twee jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. 17Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het: 18“’n Gekerm word op Rama gehoor, ‘n gehuil en groot gejammer: Ragel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie.”

Om oor te gesels of te dink:

  • Aan die begin van die teks word ons terug geneem na Egipte. Ons word herinner aan God se volk wat in Egipte gevangene gehou was in Egipte totdat daar bloed gevloei het, en die dood van ‘n kind in elke huis van Farao se eie huishoudings beleef is. Hierdie keer is daar weer die belofte dat bloed gaan vloei om Jesus te vind en is dit juis hierdie kind wat gekom het om geslag te word sodat almal op aarde werklik vry kan wees.
  • Is daar iets in jou lewe wat jou laat voel dat jy gevangene gehou word? Is daar situasies wat dit vir jou voel asof daar bloed is wat besig is om te vloei? Praat met die Here. Hoe het Jesus se koms vir jou bevryding gebring in hierdie situasies? Vra dat God vir jou die wysheid, onderskeid en gemoedsrus sal gee.
  • Die pad deur die wildernis na die beloofde land het vir God se volk baie uitdagings en ongemaklike omstandighede ingehou. Is jou pad na jou eie beloofde land besig om vir jou moeilik te wees? Wat leer jy oor jou verhouding met die Here op die pad?
  • Hoe laat dit jou voel om te weet dat Jesus ook hierdie pad van Egipte na die beloofde land, deur die wildernis geloop het? Dat Hy weet waar deur jy gaan? Deel jou hart met Hom.

Gebed:
Here, vandag is ek verwonderd oor hoe U die geskiedenis gebruik om my meer te leer van die tipe God wat U is. Dankie dat ek kan terugkyk en U raak sien.
Here, as ek terug kyk gee dit vir my hoop vir my hede. Ek ervaar vrede, want ek weet U is by my, U weet waarheen ek gaan en U is in beheer. Dankie dat ek altyd op U kan vertrou.
Here, met hierdie vrede wat ek nou beleef, weet ek my toekoms is ook in veilige hande. Dankie Here dat U my nooit alleen sal laat nie.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram