Dinsdag 28 Maart 2023

Jesaja 58:6-9
5Is dit ál wat Ek op ‘n vasdag wil hê: net dat ‘n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos ‘n biesie en in sak en as sit? Noem jy dít ‘n vasdag, ‘n dag waarvan die Here hou? 6Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek? 7Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses ‘n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? 8Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uit gaan, die mag van die Here sal agter jou aankom. 9Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, 10as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag.

rou VRAE:

  • Vir die Jesaja skrywer is vas belangrik. Vas behels gewoonlik dat jy sonder dit gaan wat vir jou kosbaar is (kos, spesifieke lekkerhede, ens) en dit tyd wat jy daaraan sou spandeer met die Here deurbring. Die Jesaja skrywer moedig mense aan om sonder al hierdie ongeregtighede te gaan. Hy vra hulle om weg te maak met dit wat eintlik vir Hom onaanneemlik is. Dit is die beste vorm van eer betoon.
  • In hierdie gedeelte noem Jesaja die geestelike handeling van vas. Hy beskryf spesifiek hoe dit aan ander optredes verbind is. Watter geestelike handelinge wat jy doen, affekteer ander? Hoe affekteer dit ander?
  • Hoeveel van wat jy doen in geloof is net vir jouself en die Here? Hoeveel van jou geestelike gewoontes is vir ander? Is daar balans?
  • Watter van die voorbeelde wat Jesaja noem, kan jy ook by betrokke raak? Is daar spesifiek een wat vir jou uitstaan? Hoe gaan jy begin?

rou OEFENING:

  • Sommige mense kies om ander se pyn hulle eie te maak.
  • Hoe hou mens met hartverskeurende werk konstant moed?
  • Waar lê jou vreugde in die moeilike take wat jy doen? Hoe kan jy vandag meer daarvan doen?

rou GEBED:
Here, wys vir my asb. die gawe wat ek het om te offer vir ander. Here, blaas U Gees van liefde oor al my inspanning. Here, mag ander die aroma van U liefde beleef deur dit wat ek doen.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram