Dinsdag 28 September

Jesaja 5:1-2
“Ek wil sing oor Hom wat ek liefhet, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd: Hy wat ek liefhet, besit ‘n wingerd op ‘n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het ‘n wagtoring daarin gebou en ‘n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly.”
‬‬
Om oor te gesels en dink:
Die profeet Jesaja skryf ’n pragtige lied neer waarin die verhouding tussen God en sy volk met ’n boer en wingerd vergelyk word. Die boer doen moeite met die wingerd om die beste druiwe na vore te bring. Selfs as dit nie gebeur nie, hou die boer steeds aan om die wingerd te versorg.
Net so is God besig om steeds in elkeen van ons lewens te werk. Hy is noukeurig besig met ons en sal ons nooit los nie. Ons is deel van die wingerd. Selfs al sou die druiwe suur word, doen die boer alles in sy vermoë om die wingerd te red.
As Jesus hierdie beeld aan Sy dissipels verduidelik, het hulle presies verstaan wat dit beteken. Ons elkeen is soos ’n loot wat deel van die wingerdstok is. Die Vader versorg ons en sal alles moontlik doen om ons te red.

  • Besef jy dat die Here se liefde vir jou so groot is?
  • Wat wil jy vandag vir die Here sê of vra?

Gebed
Vader, U liefde vir my is groter as wat ek ooit kan begryp. Dankie dat U nooit moed opgee nie en altyd daar is. Mag ek vandag U liefde weer opnuut ervaar. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram