Dinsdag 29 Maart 2022

Stilstaan Oomblikke – Op pad na die Kruis

Teksvers:
21Jesus het sy twaalf dissipels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. (Matteus 10:1-4)

Identifiseer:
-Judas was een van die twaalf dissipels wat ook bemagtig was om onrein geeste uit te dryf en mense gesond te maak. Hy was ’n goeie dissipel wat bo verdenking was en hard gewerk het. Hy is meer as net die verraaier.
-Hy was geliefd. Hy was begaafd. Hy was vertroud. Waarom dink jy kon Jesus sy goeie eienskappe raaksien?

Oriënteer:
-Ander mense gaan ons dalk van tyd tot tyd te nakom. Dit gaan vir ons swaar wees om hulle as enige iets meer te sien as die een wat ons seergemaak het.
-Hoe kan ons, onsself herinner aan ander se goeie punte?
-Wat is die mense se talente en gawes? Hoe kan ons God daarvoor dank en eer?

Bely:
-Ons is geneig om mense wat verkeerd gedoen het in ‘n baie klein boksie te plaas. Judas was ‘n verraaier. Ons vergeet van al die goeie goed wat hy gedoen het. Hoe Jesus hom vertrou en gebruik het in die bediening.
-Is daar iemand in jou lewe wat jy tot die vyand of skurk rol verklaar het, wat jy dalk in ‘n meer volledige lig kan begin sien?

Bid:
Here, dit is vir my moeilik om nie swart en wit oor mense te dink nie. Ek het seer en sukkel om te vergewe. Here, help my hiermee asseblief.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram