Dinsdag 30 Maart

Johannes 12:20-36

Lees asseblief die hele teksgedeelte. Die twee verse hieronder dien as fokusteks.

35 Toe sê Jesus vir hulle: “Nog net ‘n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. 36 Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees.”

Dink vir ’n oomblik oor lig en duisternis, beide fisies en as metafore.

  • Hoe laat lig (miskien as die son op sy helderste skyn) en duisternis (miskien wanneer geen ligte in die huis aan is nie) jou voel?
  • Voel jy tans oorval met die een of die ander?
  • Wat van die wêreld waarin ons leef, is dit oorval met lig of met duisternis?
  • Wat ervaar jy as die koerant lees of die nuus kyk?

Jesus se woorde raak al hoe meer dringend hoe nader Hy aan Sy kruisiging kom. Sy tyd is min. Sy dissipels moet verstaan wat gebeur het, wat nou gaan gebeur, en wat dit vir hulle beteken. Jesus deel selfs Sy eie emosie oor hierdie laaste paar dae in vers 27.
Alles wat Jesus gesê het in hierdie teksgedeelte, het Hy tydens Sy bediening vir hulle gesê en verduidelik. Tog herhaal Hy dit, en Sy Vader praat saam uit die Hemel (28).

In vers 34 vra Sy dissipels vir Hom ’n verhelderende vraag.

  • Het jy vandag ’n vraag oor enigiets wat in hierdie teksgedeelte staan?
  • Is daar ’n woord, ’n beeld of ’n plek in hierdie teksgedeelte wat jou verbeelding aangryp?
  • Doen vandag moeite om dieper studie hieroor te doen.

“If Jesus rose from the dead, then you have to accept all that he said; if he didn’t rise from the dead, then why worry about any of what he said? The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teaching but whether or not he rose from the dead.” Tim Keller

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram