Dinsdag 30 November

Lukas 1:5-13
“In die tyd van koning Herodes van Judea was daar ‘n priester met die naam Sagaria, uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aäron afgestam, en haar naam was Elisabet. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was. Buitendien was albei reeds op ver gevorderde leeftyd. Op ‘n keer toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar ‘n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword, maar die engel sê vir hom: “Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou, Elisabet, sal aan jou ‘n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem.”

Om oor te dink en gesels:
Lukas vertel vir ons die volledigste geboorteverhaal van Jesus, wat vooraf gegaan word met die geboorte van Johannes.
Dit begin met ‘n onmoontlike situasie. Sagaria en Elisabet is getrou aan die Here, maar kinderloos en reeds op ‘n gevorderde ouderdom. Toe dit Sagaria se beurt was om tempeldiens te doen en namens die volk te gaan bid, verskyn ‘n engel aan hom met die belofte dat God hulle gebed verhoor het. Hy en Elisabet sal die ouers van Johannes word. Die engel sê ook vir hom om nie bang te wees nie.

Mens wonder of Sagaria nog vir ‘n seun gebid het of het hy dalk gedink wat help dit nog om te bid. Die Here luister tog nie meer nie. Dalk was hy moedeloos gebid? Of dalk het hy nie opgehou om sy hart met die Here te deel nie?
Sagaria herinner ons vandag om steeds aan te hou bid en ons hart met die Here te deel, selfs al voel ons dat die Here nie hoor nie. Hy luister en gee uitkoms op Sy tyd.

  • Wat vra jy tans vir die Here wat swaar op jou hart lê? Moenie moedeloos raak om dit met Hom te deel nie.

Gebed
Here, dankie dat ek vandag weer kan bid en my hart met U kan deel. U ken my deur en deur. Mag ek steeds vertrou al lyk dinge soms vir my ook onmoontlik. Dankie dat U my hoor. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram