Dinsdag 31 Januarie 2023

Matteus 25:34-35
34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,… 35b Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink;

Om oor te gesels of te dink:

  • Hoe lyk dit om dors te wees? Hoe voel dit om dors te wees? Was daar al ooit ‘n geval waar jy dors in intensiewe vorm beleef het vir ‘n geruime tyd? Hoe neem dit jou gedagtes oor? Wat het jy nodig om die dors te versadig? Deel sommer jou gedagtes met die Here.
  • Mense in hierdie wêreld, dors vir verskillende goed. Hierdie dors is vir dit wat werklik lewe gee, en dit in oorvloed. Maar baie mense se dors neem hulle na bronne waar die water brak, vuil en toksies is. Hoe probeer mense weer lewendig voel? Watter gevolge is daar indien mens die verkeerd bron van water vind?
  • Ons het elke dag geleenthede om die dors van mense om ons te kan versadig. Ons kan mense lei na die bron van lewende water. Die enigste bron van ware lewegewende water is Christus. Daar is niks anders wat werklik lewe gee nie. Al die ander bronne lei tot dood, materiële dinge, verslawings, verdowing van emosies, afgodery, afhanklikhede, kinders, romantiese maats, ens. Nie een van hierdie bronne kan vir jou lewe bring as jy vertrou dat dit betekenis aan jou lewe gaan bring of jou dors na iets meer les nie. Vra dat die Here jou bewus sal maak van mense se dors, en waar jy hulle kan lei na die ware lewende water.
  • Is daar goed wat jy gebruik as ‘n bron van water, maar wat eintlik net lei tot ‘n verdere dors of dood? Het jy mense in jou lewe met wie jy dit kan deel en vir hulp vra om lewende water te vind? Vra dat die Here vir jou ware geloofsvriende sal gee, wat jou kan help om hierdie lewende water te vind en meer en meer daarvan te drink.

Gebed:
Here van my lewe,
Ek dors na U. My keel is droog en krapperig vir U lewende water wat lewe in oorvloed bring. Here, help my om te breek met die toksiese bronne van water wat ek drink om te probeer beter voel oor my lewe. Help my om nie my kinders, my romantiese verhoudings, my vriende, my versoekings, my goed, my werk, my oefeninge, my troos, my verslawings, my steunpilare te gebruik as bronne om lewe te beleef nie. Here, help my om totaal en al vervul te wees met U, die bron van ware lewe. Dankie Here dat U dit so vry en gewillig aan elkeen van ons wil gee.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram