Dinsdag 5 Oktober

Markus 12:28-31
Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle ‘n goeie antwoord gegee het, vra hy vir Hom: “Wat is die heel grootste gebod?”
Jesus antwoord hom: “Die eerste is: ‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’ Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Geen ander gebod is groter as dié twee nie.”

Om oor te gesels en dink:
Hierdie gebed, die Shema is ook in die tyd van die Nuwe Testament gebid. Jesus het dit waarskynlik ook twee keer ‘n dag gebid. Ons kan dus wonder oor hoe hierdie gebed vir Jesus gevorm het. Toe Jesus gevra was wat is die grootste gebod het Jesus direk vanuit die Shema aangehaal en ‘n stuk bygevoeg.

Hierdie byvoeging van “jou naaste liefhê soos jouself” laat mens weer wonder oor die woord liefde. Die woord liefde in die Shema in Deuterenomium beteken lojaliteit. In die Grieks verwys dit na ‘n onbaatsugtige liefde waar jy niks terug of inruil verwag nie.

Hoe lyk ‘n liefde en omgee vir mense waar ons niks in ruil verwag nie?
Hoe lyk lojaliteit teenoor ons naaste?
Teenoor watter naaste is jy lojaal?
Teenoor watter naaste word jy geroep om dalk meer lojaal te wees?

Gebed
Bid vandag weer die Shema maar met Jesus se tweede opdrag by. Fokus vandag op die woord liefde.
‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’ Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram