Dinsdag 6 April

Openbaring 21:1-5

1 Toe het ek ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. 2 En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos ‘n bruid wat vir haar man versier is. 3 Toe het ek ‘n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. 4 Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” 5 Toe sê Hy wat op die troon sit: “Kyk, Ek maak alles nuut.” En daarna sê Hy: “Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar.”

Alle dinge nuut, alles nuwe dinge.

Die laaste twee hoofstukke van die Bybel (Openbaring 21-22) beskryf die opstanding en die nuwe hemel en aarde. In hierdie aangrypende stukke poësie beskryf Johannes hoe die nuwe hemel en aarde dieselfde is, en verskillend is as die skepping wat ons nou ken. Daar is ’n kontinuïteit en ’n diskontinuïteit met dit die skepping.

Aan die begin van die storie van die Bybel is God se ruimte (hemel) en die mens se ruimte (aarde) volledig een. God het saam met die mens gewoon, en die mens saam met God. As gevolg van sonde is hierdie ruimtes van mekaar geskei, en het die mens van die sondeval af daarna verlang om weer God se teenwoordigheid te ken en te ervaar. God se ruimte en die mens se ruimte het steeds gedeeltelik oorvleuel, maar daar was ’n defnitiewe skeiding. Dink vir ’n oomblik aan die oorvleueling van die sirkels van die Olimpiese Spele, God se ruimte en ons ruimte oorvleuel op dieselfde manier.

Daarom dan, wanneer hierdie verse wat ons vandag gelees het ’n realiteit word sal alle dinge nuutgemaak word, en alles sal nuwe dinge wees. Wat ’n wonderlike vooruitsig en versekering vir ons vandag! Die wêreld soos ons hom nou ken is nie ons eindbestemming nie. Daar sal ’n dag kom wat alles nuut is. Al hierdie is waar, as gevolg van die opstanding van Jesus.
Dít wat ons Sondag weer gevier het, waardeer het en mekaar aan herinner het is die rede vir hierdie wonderlike toekomsverwagting.

Om oor te dink:

  • As jy die vermoë gehad het om in ’n oogwink iets nuut te maak deur die klap van jou vingers, wat sal dit wees?
  • Wat het in jou hart geroer toe jy die naweek weer die Opstanding aanskou het?

“Jesus’s resurrection is the beginning of God’s new project not to snatch people away from earth to heaven but to colonize earth with the life of heaven. That, after all, is what the Lord’s Prayer is about.” N.T. Wright

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram