Dinsdag 6 Desember 2022

Matteus 1:1-17
Altesaam was daar dus veertien geslagte van Abraham af tot by Dawid, veertien van Dawid af tot by die Babiloniese ballingskap en veertien van die Babiloniese ballingskap af tot by Christus.” (Mat. 1:17)

Om oor te gesels en dink
Geslagsregisters wys vir ons hoe God in die geskiedenis besig is. Matteus gee vir ons ’n opsomming van die geslagsregister en wys daarop dat daar ’n patroon van veertien geslagte was. Nie net gebruik God gewone mense as deel van Sy plan nie, Hy is altyd betyds.
Tim Keller sê: “You cannot judge God by your calender. God may appear to be slow, but he never forgets his promises.” Ons sien dit ook in die geslagsregisters. Abraham het nie geweet wat vir hom voorlê nie, maar tog het hy steeds God vertrou en God het Sy belofte waar gemaak. Hy was dalk selfs ook ongeduldig, tog het hy bly glo.
Net so, kan ons ook vandag weet dat God ons nie gelos het nie. Dit mag vir ons voel dat Hy stadig is en van ons vergeet het, maar Hy is getrou en doen wat Hy belowe het.
Terwyl ons in hierdie Adventstyd wag op die Here, wees verseker dat die Here by jou is en dat Hy altyd getrou sal bly.

Gebed
Here, ek raak soms ongeduldig om te wag. Ek wil dat alles dadelik moet gebeur. Help my om op U te wag en U te vertrou dat U tyd die regte tyd is. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram