Dinsdag 6 Junie 2023

Eksodus 25:8-9
8 Hulle moet vir My ’n heiligdom oprig dat Ek tussen hulle kan woon. 9Die tabernakel en al sy toebehore moet gemaak word presies volgens die plan wat Ek jou gewys het.

Om oor te gesels en te dink
Ons lees in Eksodus 25-40 hoe die tabernakel gebou is. Die volk het offers gebring om dit moontlik te maak. Die tabernakel is ook bekend as die “die tent van ontmoeting” (Eks 27:21) of “die verbondstent” (Heb 9:2). Hierdie name probeer God se teenwoordigheid vashou. Die volk het baie moeite gedoen met die bou van die tabernakel. Hulle het egter nie vrye toegang tot die tabernakel gehad nie. ’n Hoëpriester kon net een keer per jaar in die allerheiligste ingaan om versoening namens die volk te doen. Ons kan vandag weet dat God deur Sy Gees altyd by ons is en dit is nie van ’n plek afhanklik nie.

Gebed
Here, dankie dat ek net my oë kan toemaak en bid. Dankie dat U by my is en dat ek U kan ontmoet. Ek gee myself vandag vir U. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram