Dinsdag 7 Junie 2022

2 Petrus 1:3-4
Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. 4Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.

Om oor te gesels of dink
Petrus herinner ons dat ons die Heilige Gees, Sy Goddelike krag, as geskenk ontvang het. Ons het Sondag Pinkster gevier – die Heilige Gees is oor ons elkeen uitgestort. Dit is God se grootste geskenk aan ons en is al wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien.
God het die inisiatief geneem deur ons te roep en nou kan ons Hom ken. Ons kan God vertrou om dit wat Hy vir ons gegee het, tot uitvoering in ons lewens te bring.
Ons hoef nie eers aan ’n stel reëls te voldoen om die Heilige Gees as gawe te ontvang nie. God gee Homself sonder voorwaarde en uit liefde.
Meer nog sê Petrus dat ons deel kry aan die Goddelike natuur. Dit beteken dat my doen en late al meer God se karakter en aard weerspieël.

Gebed
Here, dankie vir die grootste geskenk van U Heilige Gees vir my. Dankie dat U my geroep het en dat ek U kan ken. Mag ek vandag U Goddelike krag in my lewe beleef en dit deel met ander. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram