Dinsdag 7 September

Filippense 4:13
“Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.” ‭(AFR83‬‬)
“Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is.” (Die Boodskap)

Om oor te gesels en dink:
Nadat Paulus in die vorige paar verse gesê het dat hy die geheim van tevredenheid ontdek het, kan hy sê dat hy tot alles in staat is deur Hom wat hom krag gee.
Dit is nie ‘n triomfantelike uitspraak met die fokus op die eie-ek wat alles kan doen nie. Hierdie vers kan maklik hiervoor misbruik word.
Dit is juis in afhanklikheid van God dat hy sê soos wat Die Boodskap dit vertaal: “vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is.”
Dis juis nie die maklike antwoord nie, maar uit diep oortuiging dat hy sê dat hy kans sien. Onthou dat Paulus se omstandighede nie gunstig was nie, hy is in die tronk. Dit weerhou hom nie om hierdie uitspraak te maak nie.

  • Wat beteken hierdie vers vandag vir jou?
  • Sien jy vandag kans vir wat voorlê?
  • Deel jou hart met die Here.

Gebed
Jesus, U is my bron van krag! Mag ek vandag U krag ervaar sodat ek kan kans sien vir wat vandag vir my inhou. Dankie vir U liefde en genade vir my. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram