Dinsdag 9 November

Josua 24:14-24
14“Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders anderkant die Eufraat en in Egipte gedien het, en dien die Here. 15Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien: die gode wat julle voorvaders gedien het anderkant die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien.” 16Die volk het geantwoord: “Ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. 17Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen en Hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. 18Die Here het al die volke voor ons uit verdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God.” 19Maar Josua het vir die volk gesê: “Julle kan nie die Here dien nie. Hy is ‘n heilige God, Hy is ‘n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. 20As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal Hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en ‘n end aan julle maak.” 21Die volk het vir Josua gesê: “Nee, ons sal die Here dien!” 22Toe sê Josua vir die volk: “Julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien,” en hulle antwoord: “Ons is.” 23Toe sê Josua: “Verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here die God van Israel.” 24En die volk sê vir Josua: “Ons sal die Here ons God dien, ons sal na Hom luister.”

Om oor te gesels of te dink:

  • Een van die eerste keuses wat binne ons hand is, is ons verhouding met die Here. Dit is nie ‘n verpligting nie, dit is nie straf nie, dit is nie ‘n erfenis nie, dit is nie verwagting nie, dit is nie las nie. Dit is ‘n keuse. Dit is ‘n verhouding. Dit is ‘n teenwoordigheid. Dit is ‘n troos. Dit is ‘n sekerheid.
  • Het jy al die keuse gemaak vir jouself? Of volg jy die Here vir enige ander rede? Is daar onderlinge gevoelens wat opkom as jy dink oor jou verhouding met die Here? Enige iets wat krap? Iets wat tans wrywing bring of jou wegdryf van die Here af? Deel nou hart met die Here.
  • Hoe kies jy om hierdie verhouding te laat groei? Hoe kies jy om hierdie verhouding te prioritiseer? Is dit sigbaar in jou lewe? Dit is een ding om dit te sê, maar as dit nie vrug dra in jou lewe nie is dit net leë woorde. Vra vir die Here hoe jou verhouding met Hom meer van ‘n prioriteit kan wees.
  • Hoe getuig jou lewe van jou verhouding met die Here? Kan jou huishouding dit sien? Kan die mense by die werk dit sien? Praat met die Here oor wat jy nodig, het om jou verhouding met Hom, toe te laat om te transformeer.

Gebed:
God gee my die kalmte van gemoed
om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie;
moed om die dinge te verander wat ek kan;
en wysheid om die verskil te ken.

Help my om net een dag op ‘n slag te lewe;
om een oomblik op ‘n slag te geniet;
om te aanvaar dat swaarkry deel is van die pad na vrede;
om soos Jesus, hierdie sondige wêreld te neem soos dit is, nie soos ek dit wil hê nie;
om te vertrou dat U alles sal regmaak
as ek my aan U Wil oorgee;
en dat ek redelik gelukkig kan wees in hierdie lewe
en uiters gelukkig met U kan wees vir ewig in die volgende.
Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram