Donderdag 1 Oktober

Romeine 8:6
Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede.

Om oor te gesels:

  • Wat is die versoekings waarmee jy die meeste sukkel? Hoe begin hierdie versoekings? Wanneer is dit moeilik om nee te sê?
  • Wanneer is jy sterk en in staat daartoe om die versoekings teen te staan? Hoe help vriendskappe (“community”) jou om sterk te staan teen versoekings?
  • Laat jy die Gees toe om jou oorloë vir jou te veg? Of probeer jy baie hard om dit self aan te pak?
  • Watter aktiwiteite wat jy aanpak bring jou nader aan die Here, meer invloei met die Gees en bring vir jou lewe en vrede?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=WpjZ6Jz950g

Gebed:
Lord, make me an instrument of your peace
Where there is hatred let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sadness, joy.
O divine master grant that I may not so much seek to consoled as to console,
to be understood as to understand, to be loved as to love.
For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, And it is in dying that we are born to eternal life.
Amen (St Francis of Assisi)

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram