Donderdag 10 Maart 2022

Stilstaan oomblikke – Op pad na die kruis
Teksvers:
”Judas Iskariot, een van sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: “Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?” (Johannes 12:4-5)

Identifiseer:
Judas sien dat Maria Jesus salf en is dadelik kwaad. Hy dink aan redes hoekom sy dit nie moes doen nie. Ons dink baie keer ook redes uit hoekom ons nie vrygewig kan wees nie.
Ons is bang om risikos te neem. Ons fokus eerder op ons eie behoeftes.

Oriënteer:
Paulus herinner ons in Hand 20:35 aan wat Jesus gesê het: “Om te gee maak ‘n mens gelukkiger as om te ontvang.” 
Die weduwee in Mrk 12:41-44 het nie uit oorvloed gegee nie, maar dit wat sy kon en die God het dit raakgesien.

Bely:
Ek bely dat ek eerder soos Judas redes wil vind hoekom ek nie vrygewig kan wees nie. Ek wil eerder op my eie behoeftes focus, maar ek kom bely dat dit nie Jesus se hart is nie. Daarom wil ek graag meer deel met mense om my.

Bid:
Here Jesus, help my om eerder te gee as om te wil ontvang. Ek sukkel hiermee, maar wil graag by U leer. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram