Donderdag 12 Augustus

Filippense 1:12-14
12Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. 13Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek ‘n gevangene is. 14Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig.

Om oor te gesels of te dink:

  • Paulus sit in die tronk. En in antieke tye is die tronk nie ‘n vriendelike plek nie. As jou familie nie vir jou gesorg het nie, het jy gesterf. Paulus sit toegesluit vir dit wat het verkondig en geglo het. En hy is vol vreugde oor dit wat sy gevangenskap vir hom en die evangelie beteken. Sy situasie maak dat ander tot geloof kom en God se grootheid raaksien. Sy tyd van verlies maak dat sy boodskap meer betekenis en impak kry.
  • Hoe dink jy kan jou situasie ‘n getuie wees van dit waarmee God besig is in jou lewe? Is dit vir jou tans maklik of moeilik om aan jou situasie te dink as ‘n geleentheid vir getuienis oor dit wat God doen? Deel jou hart met die Here.
  • Is daar iemand in jou lewe wie se situasie jou inspireer om God raak te sien? Is iemand anders se lewe ‘n getuienis van God se teenwoordigheid? Waarom? Deel jou hart met die Here.
  • Hoe kan hierdie tyd van Covid ook ‘n geleentheid wees waarin ons God se hand duidelik raaksien in die omstandighede van mense? Hoe gebruik God ‘n tyd van verlies om te wys Hy is werksaam?

Gebed:
God van my lewe, Hemelse Vader,
In Jesaja 55:9 sê U: “Want soos die Hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes.”
In antwoord hierop, wil ek sê: “Dankie dat U hoër as ek is en dat U weet wat die beste is vir my.” Ons is almal op soek na ons doel in hierdie wêreld en dat U wil sal geskied.
Laat ons egter nie naïef wees en verwag dat U dadelik op ons gebede moet antwoord nie. Soos elkeen van ons ‘n punt in ons lewens bereik waarop ons na U wil vra, vra ons ook dat U ons ontvanklik sal maak daarvoor. Dit mag dalk nie wees wat óns wil hê nie, maar dit is verseker wat ons nodig het om ‘n vol lewe te leef tot eer van U Koninkryk. As vrees ons wil verswelg, vervang dit asseblief met U liefde. Wanneer dit voel asof ons van U wil begin wegdwaal, maak weer ons gees helder sodat ons sal besef dat U net die beste vir ons wil hê. Help ons om te besef dat, enige iets wat U oor ons pad bring, ten goede is. Gee ons ‘n ontvanklike hart. Bo alles, Here, laat ons nooit só vasgevang raak in die soeke na ‘n openbaring van U af dat ons vergeet om Uself op te soek nie.
Laat ons altyd die begeerte om by U te wees, bo alles stel – deur allereers U Koninkryk te soek. Omring ons met U liefde en verwyder ons van enige vrees en twyfel. Help ons om in Liefde saam met U te leef, om U wil vir ons te aanvaar en om U openbarings te respekteer.
In Jesus se Naam,
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram