Donderdag 12 November

Openbaring 2:18-29

19 Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding en Ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. … 25 hou net vas wat julle het, totdat Ek kom.” (Opb 2:19, 25‬)

Om oor na te dink en gesels:

  • Tiatira was ‘n werkerstad met baie gildes soos skrynwerkers, leerlooiers, pottebakkers en wewers. Daarom gebruik Johannes beelde uit daardie wêreld soos geelkoper, ystersepter en kleipotte.
  • Hulle word geprys vir hulle liefde, geloof, diens en volharding. En hulle skroom nie om meer te doen en dit aan te hou doen. Die Here sien dit raak.
  • Tog is daar mense wat ten spyte hiervan nie aan die Here gehoorsaam is nie en hulle eie begeertes volg. Johannes waarsku hulle aan om daarmee op te hou.
  • Vir dié wat Jesus steeds volg, bemoedig en versterk Hy met die woorde: ”hou net vas wat julle het, totdat Ek kom”!
  • Laat ons nie moedeloos word om goed te doen nie. Laat ons aan die Woord van die Here vas te hou. Jesus ken ons deur en deur en los ons nooit alleen.

Gebed:
Here, dankie dat U my ken. Soms raak dinge te veel en weet ek nie of ek ‘n verskil maak nie. Help my om steeds met liefde en geloof te volhard. Help my om aan U vas te hou.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram