Donderdag 12 Oktober 2023

Lukas 18:18-23
’n Man van aansien het aan Jesus die vraag gestel: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” Jesus het geantwoord: “Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en moeder.” Maar hy antwoord: “Al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou.” Toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hom: “Een ding kom jy nog kort: gaan verkoop alles wat jy het, en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy ‘n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My.” Toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk.

Om oor te gesels en te dink
Die ryk jongman het gedink dat hy alles reg doen en God nie nodig het nie. Hy was selfgerig. Hy probeer Jesus gebruik tot sy eie voordeel. Tog sê Jesus vir hom om sy besittings te gaan verkoop omdat hy sy besittings die middelpunt van sy lewe gemaak het. Dit was vir hom ’n moeilike opdrag en hy het nie daarvoor kans gesien nie. Hy wou graag aan sy eie dinge nog vashou. Dit is een tipe reaksie. Die prys was vir hom te hoog. Lukas vertel ook van later van Saggeus wat anders reageer het toe Hy Jesus ontmoet het.
Ons mag besittings hê, maar besit dit ons? Ons moet Jesus die fokus en middelpunt van ons lewe hou en nie op ons besittings vertrou, soos hierdie ryk jongman nie. Laat ons met ander deel wat ons het. Jesus vra dat ons Hom sal volg sonder voorwaardes.

Gebed
Here Jesus, ek wil U volg. Ek wil U die middelpunt van my lewe maak. Ek wil nie net aan myself dink nie. Help my om agter U aan te stap. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram