Donderdag 13 Januarie

Markus 1:40-45
40Daar kom toe ‘n melaatse man na Hom toe wat smekend op sy knieë voor Hom neerval en vir Hom sê: “As U wil, kan U my gesond maak.” 41Jesus het hom jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak. Hy sê toe vir hom: “Ek wil. Word gesond!” 42Sy melaatsheid het onmiddellik verdwyn en hy het gesond geword. 43Jesus het hom dadelik weggestuur, nadat Hy hom ernstig aangespreek 44en vir hom gesê het: “Moet vir niemand iets hiervan vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offers vir jou reiniging wat Moses voorgeskrywe het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het.” 45Hy het egter gegaan en dit wyd en syd begin verkondig en dit oral geloop en vertel. Daarom kon Jesus nie meer openlik in ‘n dorp kom nie en het Hy gewoonlik buite in die oop veld gebly. Tog het die mense van alle kante af na Hom toe gekom.

Om oor te gesels of te dink:

  • Een van die grootste wonde wat ons met ons kan saam dra is die van ‘n spirituele wond. Een van die redes waarom ons spiritueel so diep gewond word is dat ons glo ons onbelangrik. In die gedeelte sien ons hoe Jesus tyd maak vir iemand wat volgens die mense van sy tyd onbelangrik was. Hoe Jesus hom jammer kry, maar hoe die woord wat gebruik word eintlik beteken dat Jesus diep meegevoel vir hom gehad het. Hoe Jesus hom aanraak, wat volgens die tyd en samelewing nie gepas was nie. Hoe Jesus hom wil genees. Hoe Jesus vir hom tyd het en dink hy is belangrik.
  • Is daar so ‘n spirituele wond by jou? Voel jy onbelangrik? Voel jy asof jy nie waarde by dra tot jou nabye mense of die samelewing nie? Het ander mense al bygedra tot jou gevoel oor dit wat hulle gesê of gedoen het? Deel jou hart met die Here.
  • Is daar mense om jou wat ook onbelangrik voel? Sien jy hulle raak? Kan jy help om hulle anders te laat voel deur hulle raak te sien en hulle van jou tyd te gee? Vra dat die Here jou vandag wys wie jou tyd en aandag nodig het.

Gebed:
Liewe Jesus, help my om U geur te versprei oral waar ek gaan. Oorstroom my siel met U gees en liefde. Penetreer en besit my hele wese so heeltemal dat my hele lewe net ‘n uitstraling van U mag wees. Skyn deur my en wees so in my dat elke siel waarmee ek in aanraking kom, U teenwoordigheid in my siel kan voel. Laat hulle opkyk en nie meer my sien nie, maar net Jesus. Bly by my en dan sal ek begin skyn soos U skyn, om so te skyn as om ‘n lig vir ander te wees.
Amen. (Moeder Theresa)

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram