Donderdag 13 Julie 2023

Lukas 5:18-20
Onverwags kom daar mense met ‘n verlamde man op ‘n draagbaar aan, en hulle probeer om hom die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met draagbaar en al deur ‘n opening tussen die dakteëls afsak tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe Hy hulle geloof sien, sê Hy: “Mens, jou sondes is jou vergewe.””

Om oor te gesels en te dink
Lukas vertel vir ons nog ‘n verhaal van genesing wat Jesus doen. Hierdie keer is dit ‘n verlamde man wat nie gedink het dat hy ooit gesond sou word nie. Tog gee sy vriende nie moed op nie en doen alles in hulle vermoë om hom by Jesus uit te bring. Lukas sê dat toe Jesus die verlamde man se vriende se geloof sien, het Hy hom genees. Sonder sy vriende se omgee, sou hy nie by Jesus uitgekom het nie. Mens kan net wonder wat die verlamde man moes dink wat met hom gebeur. Dalk het hy geprotesteer teen die hulp? Dalk wou hy Jesus nie pla nie?
Ons is ook partymaal is sulke situasies. Ons moet ander help om by Jesus uit te kom, selfs al dink hulle dat hulle nie genesing kan ontvang nie. Op grond van ons geloof, kan ons mense na Jesus toe bring.
As ons dalk soos die verlamde man is, moet ons toelaat dat ons vriende ons na Jesus toe bring.

  • Wie kan jy nader na Jesus toe bring?
  • Moet jy toelaat dat vriende jou nader aan Jesus bring?

Gebed
Here Jesus, dankie vir vriende. Mag ek so vriend wees wat mense nader aan U bring. Mag ek toelaat dat vriende my nader aan U bring. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram