Donderdag, 13 Mei

Waar kan ons die Gees hoor praat?

Hebreërs 12:1-2
Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.

Om oor te gesels:

  • Dit is belangrik om te weet dat die Gees deur ander mense met jou praat. Hy gebruik geloofsvriende wat in jou lewe inspeel. Hy gebruik onderwysers wat jy vertrou, leraars wat jy respekteer, leiers na wie jy opkyk. Die Here kan ook vreemdelinge gebruik, mense wat jou te na gekom het, vyande, TV persoonlikhede en mense van die verlede deur middel van boeke en films van die verlede. Jy moet egter alles wat mense vir jou sê aan die Woord van God toets voor jy besluit of dit van waarde is of nie.
    -Watter mense in jou lewe gebruik die Gees gereeld om met jou te praat?
  • Vanaand vier ons Hemelvaart. Watter geloofshelde het die Gees gebruik om met jou te praat?

Gebed:
Heer van my lewe,
Hierdie is my aanbidding, hierdie is my offer
In elke oomblik weerhou ek niks van U nie
Ek leer om U te vertrou, selfs as ek nie kan sien hoe U dinge gaan laat uitwerk nie
En selfs in lyding, moet ek dit glo
As U sê: ‘Dit is verkeerd’, dan sal ek nee sê
As U sê “Los” sal ek laat gaan
As U saam met my is, sal ek dit aanpak
En as U sê om te spring, sal ek heelhartig in dit induik
As U sê: “Wees stil,” dan sal ek wag
As U sê om te vertrou, sal ek gehoorsaam wees
Ek wil nie my eie weë volg nie
Ek is klaar om net my gevoelens na te jaag,
Heilige Gees lei my
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram