Donderdag 14 April 2022

Stilstaan oomblikke – Op pad na die kruis
Teksvers:
‘Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus: “Here, en wat van hom?” Jesus antwoord hom: “As Ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat Ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy My!”‘ (Joh 21:21-22)

Identifiseer:
Nadat Petrus sy opdrag gekry het en verklaar dat hy Jesus lief het, vergelyk hy hom met Johannes, een van die ander dissipels. Jesus spreek hom aan en sê vir Petrus om hom nie met ander te vergelyk nie. Hy moet net gehoorsaam Jesus volg.

Oriënteer:
Ons trap so makilik in die strik dat ons onsself vergelyk met ander gelowiges om ons. Dit help ons nie. Ons moet Jesus volg, want hoe Hy met ander werk of hoe ander mense optree is nie ons saak nie.

  • Sukkel jy soms deur jouself te vergelyk?
  • Wat kan jy doen om dit nie te doen nie?

Bely:
Ek bely dat ek soms fokus verloor en eerder oor ander mense bekommerd is. Mag ek meer U volg en doen wat U van my vra. Ek bely dat ek nie sonder U hierdie pad kan stap nie. Ek bely dat ek U lief het.

Bid:
Here, terwyl ek die lydenspad saam met U stap, wil ek U volg. Help my om op U te bly fokus en U te volg. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram