Donderdag 14 September 2023

Johannes 21:15-17
Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?
Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.
Hy sê toe vir hom: “Laat my lammers wei.” Jesus vra hom weer ‘n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?
Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Pas my skape op.
Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?” Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei.

Om oor te gesels en te dink
Jesus deel heeltyd genade en liefde uit. Hy wil nie heeltyd oordeel en veroordeel nie. Ons sien dat Jesus met Petrus ook ‘n pad van liefde stap. Nadat Petrus Jesus drie keer verloën het, vra Jesus hom drie keer of hy Hom lief het. Petrus antwoord eers maklik, maar besef dat Jesus meer vra. Hy besef Jesus deel genade uit. Hy gee Petrus nog ‘n kans, al is dit die soveelste kans.
Ons kan by Jesus leer om ook genade uit te deel, selfs al het ons die volste reg om kwaad te wees. Ons moet mense nog ‘n kans gee.

  • Vir wie moet jy vandag genade en liefde wys?
  • Sien jy kans om ‘n klein tree te gee om vir daardie persoon Jesus se liefde te wys.

Gebed
Here Jesus, ek het U lief. Dankie dat U my altyd nog ‘n kans gee. Mag ek vandag vir iemand ook nog ‘n kans gee en U liefde deel. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram