Donderdag, 15 Julie

Leef in Waarheid – Dit maak vry

Johannes 8:31-36
31Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; 32en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” 33Hulle het Hom geantwoord: “Ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê: ‘Julle sal vry word’?” 34Jesus sê toe vir hulle: “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is ‘n slaaf van die sonde. 35’n Slaaf bly nie vir altyd by ‘n huisgesin nie; ‘n seun bly vir altyd. 36Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees.

Om oor te gesels of te dink:

  • Vandag se teksgedeelte herinner ons dat Jesus weet dat ons sondes ons gevangene kan hou. Ons sondes dwing ons om in geheim te lewe. Dit hou ons geïsoleer van ander. Dit maak dat ons nie eerlik en oop kan wees met ander mense nie. Sondes maak dat ons meer en meer vasgevang word in die leuens wat ons vertel. Later kan ons nie meer los kom nie en neem ons angs vlakke meer en meer toe. Om vasgevang te wees in sonde is soos om in die tronk te wees. Maar wanneer ons in waarheid leef, is ons vry. Jesus maak ons vry, want Hy is Waarheid.
  • Hoe voel vryheid? Hoe voel dit om nie vasgevang te wees in leuens nie? Hoe voel dit om eerlik en oop met ander te kan leef? Hoe voel dit om in verhouding met ander te kan leef en nie geïsoleer te wees nie? Deel met die Here hoe ‘n lewe van vryheid lyk. Deel jou drome vir die lewe van vryheid. Vra hoe God se hart vir jou lewe van vryheid lyk.
  • In die wêreld waarin ons lewe word baie mense vasgevang in die tronk van hulle sonde. Hoe kan ons hoop bring vir die wêreld? Hoe kan jy Jesus se boodskap van vryheid deel met mense wat nie vry is nie? Hoe kan jy liefde betoon uit die vryheid wat ontvang het?

Gebed:
Vader, ons word van jongs af geleer om te bid. Vader ek vra vir U om my te wys hoe om te bid in gees en waarheid. Leer my om te bid Here, soos U wil hê ek moet bid.
Here, ek bid dat my menslike gees gelei sal word deur U Heilige Gees. Here ek vra vir U leiding deur Jesus Christus wat my hele lewe in beheer geneem het. Mag U Seun my stuur volgens U wil. Ek bid Here dat my menslike wil gehoorsaam en onderdanig aan U Gees van Waarheid sal wees. Mag ek leer om hierdie Gees van Waarheid sensitief na te volg.
Here, soos ek voor U kniel in nederigheid en aanbidding wil ek U naam groot maak vir die voorreg om te mag bid. Ek bid dat U my gebede sal toets aan die waarheid van U Woord. Here ek vra dat dit waarvoor ek vra in lyn sal wees met dit wat op U hart en in U wil is. Here, mag my hart brand vir dit wat U hart voor brand.
Here, leer my om te bid in gees en waarheid. Mag my versoeke ‘n soet smaak en gunstige geur vir U wees. Hierdie is my hart se behoefte. Ek bid dit in U naam, die Weg, die Waarheid en die Lewe.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram