Donderdag 15 Oktober

Jesus is nie “weg” as ons opdraend loop nie!

Hy is “DIE WEG!”

Skriflesing: Matteus‬ ‭26:39-42‬ ‭DB

“Hy het ’n paar treë verder gaan kniel. Met sy gesig tot teen die grond gebuig, begin Hy bid: “My Vader, is daar enige kans dat Ek die pad wat vir My voorlê nie hoef te loop nie? Is daar ’n uitweg? Maar Ek probeer nie allerhande planne maak nie. Maak U die planne, asseblief! Doen wat U wil.” Jesus se dissipels het egter aan die slaap geraak. Hy maak Petrus toe wakker: “Wat gaan aan? Het jy dit nie eens in jou om ’n klein rukkie saam met My wakker te bly nie? Vra God om julle te help om nie verkeerde dinge te wil doen nie. Ek weet julle sê julle wil graag die regte dinge doen, maar dit gebeur nie altyd so nie, nie waar nie? Wees daarom altyd op en wakker.” ’n Tweede maal het Jesus gaan bid: “My Vader, as daar nie vir My ’n uitweg is nie, laat dan gebeur wat moet gebeur!” ‬‬

Dink oor:
Wanneer die lewenspad steil is (soos dit soms sal wees) en die swaartekrag van sorge ons afrem, weet ‘n mens soms nie wat en hoe om te bid nie. Hierdie gebed van Jesus is ons oplossing.

““Thy will be done” is the perfect prayer. It may actually be the best prayer we can utter that also expresses our humanity. We acknowledge what our instincts and heart and mind want, but we also express our desire to have God’s will played out in our lives.” (Karon, in die Mitford reeks)

Dit is die gebed wat vertrouend verklaar dat God die BESTE vir jou wil hê en dat jy dit aan Hom oorlaat.

Gebed:
Heer, laat U wil geskied!

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram