Donderdag 16 Junie 2022

Matteus 5:1-12

7 Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien.

Die eerste vier salingsprekinge het betrekking gehad tot ons ingesteldheid, gedagtes en houding teenoor die wêreld waarin ons leef. Vers 7 beskryf eerder ’n aksie van die wat geseënd is; dit is om barmhartig teenoor ander te wees. Jesus vra hier dat mense wat juis nie barmhartig deur ander behandel word nie (onthou die mense met wie Jesus praat staan gebuk onder ’n baie moeilike regeringstelsel), steeds barmhartig teenoor ander sal wees. Ons vind onder andere hierdie wysheid in Spreuke 14:21.

Vers 8 is gelaai met gedagtes en taal wat ons in Psalm 24:3-4 vind. Jou hart in hierdie konteks verwys na die diepste kern van jou wese; gedagtes, motivering, gemoed, emosies. Om rein van hart te wees beteken om Jesus se woorde en wysheid as’t ware te internaliseer, om toe te laat dat dit tot in die diepste van jou wese syfer en jou daar verander! Die integriteit waarmee ons leef, en veral waarmee on vers 7 leef, is wat hier belangrik is. Daarvoor het ons ’n rein hart nodig. ’n Ander manier om daaraan te dink is om gefokus en “single-minded” te wees en nie verdeelheid in jou hart en gedagtes te hê oor wat Jesus van jou verwag nie.

Om oor te dink

  • Aan wie moet jy barmhartigheid bewys? Wat ervaar jy as iemand met jou barmhartig is?
  • Wat leef in jou hart wat nie rein is nie? Wat maak dat jou intensies verkeerd is en dat jou integriteit in gedrang is? Sien jy kans om met God daaroor te praat?
  • Wat maak jou opgewonde van die woorde “want hulle sal God sien”?

The point of justice and mercy anyway is not ‘they deserve it’ but ‘this is the way God’s world should be’, and we are called to do those things that truly anticipate the way God’s world WILL be. N.T. Wright

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram