Donderdag 16 Maart 2023

Psalm 81
1Vir die koorleier: met musiek. Van Asaf. 2Jubel tot eer van God ons sterkte, juig tot eer van die God van Jakob! 3Sing, en slaan die tamboeryn, laat hoor die lieflike klanke van die lier en die harp. 4Blaas die ramshoring op nuwemaan, met volmaan, op ons feesdag, 5want dit is ‘n instelling vir Israel, ‘n verordening van die God van Jakob. 6Hy het dit vir die nageslag van Josef as ‘n dure plig opgelê toe hulle uit Egipte weggetrek het. Wat hulle toe nog nie geweet het nie, het hulle gehoor: 7“Ek het die swaar drag van julle skouers afgehaal, julle kon die mandjies neersit. 8In julle nood het julle geroep en Ek het julle gered; Ek het julle uit ‘n donderwolk geantwoord, julle by die waters van Meriba op die proef gestel. Sela 9Luister, my volk, Ek gee julle ‘n opdrag. Israel, luister na My: 10‘Daar mag vir julle geen ander god wees nie, julle mag voor geen vreemde god neerbuig nie. 11Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Wat julle nodig het, sal Ek in oorvloed gee.’ 12“Maar my volk het nie na My geluister nie, Israel wou niks met My te doen hê nie. 13Daarom het Ek hulle laat begaan in hulle koppigheid en hulle het hulle eie sin en wil gevolg. 14Ag, as my volk maar na My wou luister, as Israel maar my wil wou doen, 15hoe gou sou Ek hulle vyande nie op die knieë bring en hulle teëstanders met my eie hand verslaan nie.” 16Dié wat voorgee dat hulle die Here dien, maar Hom haat, hulle straf sal vir altyd duur. 17Maar vir julle sal Hy voed met die beste koring, julle versadig met heuning uit ‘n rots.

rou VRAE:

  • Die Psalm skrywer skryf hierdie Psalm met die doel om die volk te herinner om God te prys. Hy herinner die volk aan die lang pad wat God saam met hulle gestap het. Hy verwys na gebeure in die woestyn, ‘n 40 jaar pad wat God geduldig met Sy mense gestap het. Hy herinner hulle dat elke dag op hierdie pad ‘n uitdaging was vir God se mense om te luister en gehoorsaam te wees. Hy herinner hulle ook dat elke dag op hierdie pad ‘n seën was waar God water en voeding verskaf het soos hulle dit nodig gehad het.
  • Hoe lyk jou lang pad saam met die Here. Voel jy soos die volk van God, dat dit net gevul is met swaarkry? Of beleef jy die Psalm skrywer se ervaring dat dit net gevul was met God se genade wat Hy daagliks uitgestort het? Deel jou hart eerlik met die Here.
  • Som het ons voeding nodig en soms het ons rus nodig. Wat is tans jou behoefte?
  • Hoe lyk rus wat jou siel verfris? Hoe lyk voeding wat jou honger les? Deel jou hart met die Here.

rou OEFENING:

  • Neem vandag jou koppie koffie of een ete wat jy gaan eet. Gebruik soveel van jou sintuie moontlik.
  • Wees doelbewus oor hoe dit ruik, hoe dit lyk, hoe dit proe. Beleef elke sluk of happie.
  • Hoe lyk rus, wat net so goed is vir jou siel soos hierdie koppie koffie of kos vir jou lyf?

rou GEBED:
Here, ek is so moeg, beide gees en siel. Wat ek die meeste benodig is rus. Die tipe rus wat ek net kan kry as ek myself opkrul in U hand palm. Here, weerhou my daarvan dat ek nie weer weghardloop en besig word nie. Sal U asb. U hand op my rus, sodat ek sal vertrou dat U alles in beheer het.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram