Donderdag 16 November 2023

Handelinge 9:1-9; 17-19

4 Hy het op die grond neergeval en ‘n stem vir hom hoor sê: “Saul, Saul, waarom vervolg jy My?”

Wanneer ons ’n ontmoeting met God het, is ons klaar geworstel!

Paulus het geworstel. In Romeine 7 beskryf hy die worsteling met sy eie sonde en onvermoë om aan die volle wet gehoorsaam te wees. Hy het ten diepste geweet dat hy ’n redder nodig het, maar wou eenvoudig nie glo dat Jesus daardie redder was nie. Hy het self gehoor hoe Stefanus in Handelinge 7 hierdie onvermoë om onsself te red uitspel, en Jesus as redder verkondig. Paulus wou dit nie hoor nie, hy het eerder ingestem dat Stefanus doodgemaak word. Paulus het met Jesus self geworstel, en Hom selfs vervolg…

In Handelinge 26:14 voeg Paulus by dat Jesus vir hom gesê het “Jy maak jou net seer deur jou te verset.” Paulus verwys hier na die “prikkels” van ’n herder wat vir ’n oomblik pyn en ongemak vir sy skape veroorsaak, maar vir hulle eie lewe en beswil. Paulus se worsteling het gemaak dat hy eerder teen hierdie prikkels geskop het (soos wat ’n skaap sal maak) as om dit gehoorsaam te volg.

Elkeen van ons worstel ook, elkeen met sy/haar eie dinge op sy/haar eie tyd. Tydens ons worstelinge kan dit wees dat ons pyn, ongemak of disorientasie prikkels van die Goeie Herder af is, wat ons juis wil terugbring na die regte pad en naby aan Hom.

’n Ontmoeting met God bring ons by ’n oomblik van beslissing: ons gaan óf die prikkels volg en uiteindelik met ons worsteling klaarmaak (soos Paulus), óf ons gaan kies om weer teen dit te skop. Paulus het uiteindelik opgehou om teen die prikkels te skop en homself laat doop.

  • Waarmee worstel jy tans?
  • Is die pyn en ongemak wat jy tans ervaar dalk die prikkels van God wat jou na Hom toe terugroep?

“We all want progress, but if you’re on the wrong road, progress means doing an about-turn and walking back to the right road; in that case, the man who turns back soonest is the most progressive.” C.S. Lewis

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram