Donderdag, 17 Junie

Deernis – Staan op vir ander.

Spreuke 31:8-9
8Praat jý vir dié wat self nie hulle sê mag sê nie, kom op vir die reg van dié wat te gronde gaan; 9praat, en lewer regverdige uitsprake, laat reg geskied aan die armes en ellendiges.”

Om oor te gesels of te dink:

  • Sommige mense in ons samelewing het nie ‘n stem nie en word nie raakgesien nie en word nie erken nie. Kan jy sulke mense erken? Wie in ons samelewing het nie ‘n stem nie, word nie gesien nie en word nie erken nie?
  • Deernis is om hierdie mense raak te sien. Deernis is om na hierdie mense te luister. Deernis om hierdie mense te erken. Hoe kan ons dit prakties doen? Hoe kan ons dit doen vir die mense wat jy in die vorige vraag identifiseer het?
  • Dink spesifiek aan iemand wat nie ‘n stem het, raakgesien word of erken word nie. Hoe en wanneer gaan JY hierdie week vir hulle met deernis ‘n stem gee, hulle raaksien en hulle erken? Hoe beplan jy om dit in jou lewe in te bou as ‘n waarde?
  • Staan jy op vir ander? Hoe help dit jou met deernis? Wees eerlik met die Here en vra Hom om vir jou te wys indien daar iets is wat jy nie sien nie.

Gebed:
Liewe Heer,
God, leer ons om te sien op die manier hoe ander mense ook die wêreld sien. Om te verstaan hoe my werklikheid en ander se werklikheid verskil. En tog as mense het ons basies dieselfde begeertes.
Leer ons om te luister na die gevoelens en ander punte wat ons aan mekaar verbind.
Leer ons om nuuskierig te wees en oop te wees vir dit waarop ons verskil.
Leer ons om in gebrokenheid lief te hê, om ruimte te gee vir mekaar en om geduldig te wees vir U genesende krag.
Laat ons sterk genoeg wees om kwesbaarheid te wees, om gemaklik te weet met dit wat ons nie weet nie, om blootgestel te wees aan die minder as perfekte gedeeltes in ons en ander voor ons.
Gee ons moed om oordeel, bespotting en haat in die gesig te staar omdat ons U volg.
Laat ons goeie mense wees wat U ons goeie God dien. Mag ons U goedheid reflekteer en U beeld uit dra.
Gee ons die krag, God, om empatie te bly voel, selfs as ons moeg en gebroke is. Help ons om ander met deernis te hanteer. Laat ons net met antwoorde en oplossings na mense kom nie, maar dat ons vir mense vra wat hulle nodig het wanneer ons hulle wil dien.
Here, mag U die empatie voel wanneer ons met U mense handel.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram