Donderdag 19 Augustus

Filippense 2:23-26

23 Ek hoop om hom dadelik te stuur, sodra ek gesien het hoe my sake verloop. 24 En ek vertrou dat, as die Here wil, ek self ook gou na julle toe sal kan kom. 25 Ek ag dit noodsaaklik om die broer Epafroditos, my medewerker en medestryder wat deur julle hierheen gestuur is om my in my omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. 26Hy verlang gedurig na julle almal en bly hom daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het.

Om oor te gesels of te dink:
Hierdie teks fokus baie op reisplanne. In hierdie spesifieke gedeelte is die fokus op Epafroditos se reisplanne. Hy het aanvanklik vir Paulus gaan ondersteun, namens die gemeente in Filippi. Epafroditos word toe baie siek en die gemeente in Filippi was baie bekommerd oor hom. Daarom stuur Paulus hom ook terug na die gemeente, sodat hul kan sien dat dit beter met hom gaan.

  • Oor wie is jy tans bekommerd wat siek is?
  • Wie versorg daardie persoon?

Bid vandag vir die persoon/persone wat siek is, maar ook vir hulle versorgers.

Gebed
Here, ek dink vandag aan _
Mag hy/sy bewus wees van U teenwoordigheid
Mag sy/haar geliefdes vertroos word deur U, Heilige Gees
En Here, gee asb. sy/haar versorger(s) energie, moed en krag.
Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam alleen.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram