Donderdag 19 November

Daniël 4

18 “Dit is die droom wat ek, koning Nebukadnesar, gehad het. Lê dit nou vir my uit, Beltsasar, want geen raadgewer in my koninkryk is in staat om dit vir my uit te lê nie. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou.” 19 Toe het Daniël, ook genoem Beltsasar, ‘n oomblik verstom gestaan, verbyster deur sy gedagtes. Die koning het vir hom gesê: “Moenie dat die droom en sy uitleg jou ontstel nie, Beltsasar.”

Moes jy al ooit die waarheid met iemand praat, selfs al weet jy dat dit die persoon kan ontstel en moontlike gevolge vir jou inhou?
Daniël doen iets merkwaardig, eintlik ongelooflik, in Daniël 4: hy praat die waarheid met die magtigste persoon in die hele wêreld (Nebukadnesar was die koning van die hele bekende wêreld in Daniël se tyd).
Daniël sê vir Nebukadnesar: jy is te trots, en dit gaan jou ondergang beteken!

Die teks beskryf hierdie gesprek as volg: 24 “Dit is die uitleg, U Majesteit, dit is die besluit van die Allerhoogste oor u: 25 U sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. U sal moet gras eet soos beeste en u sal snags deur die dou natgemaak word. Dit sal sewe tydperke lank oor u kom. Dan sal u moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde en dit gee aan wie Hy wil. 27 Daarom, U Majesteit, luister na my raad: breek met u sonde en u ongeregtigheid, doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor dié wat in nood is. Dan sal u voorspoed aanhou.”

Jy sien, Nebukadnesar loop rond soos die hoender in die foto hierbo: hy bely, glo, verkondig en sê dat alles wat hy het, en alles waaroor hy regeer deur sy eie toedoen tot stand gekom het. Trots maak hom blind vir die feit dat God die Almagtige is en alles op aarde besit. En dan word hy verneder… Hy word nederig gemaak, want niemand kan bely dat hulle doen wat net God kan doen nie.

Twee belangrike dinge wat ons nie in hierdie hoofstuk moet mis nie:

1) Daniël is nogsteeds op sy pos: getrou, toegewyd, besig om uitstekende werk te lewer en op te skuif in die range van die koning.
2) Nebukadnesar bely dat hy tot sy sinne gekom het (vers 34), en wanneer dit gebeur is sy lippe vol lof vir God. Die magtigste koning op aarde, wat openlik bely dat hy God is en aanbid moet word, loof die God van Israel, alles as gevolg van Daniël se getuienis en getrouheid. Wat ’n wonderlike storie!

Om oor te dink

  • Is jy te trots om nederig te bely dat alles wat jy het en is uit God se hand kom?
  • Maak jou sukses jou blind vir die realiteit dat jy nie beheer oor jou lewe het nie?
  • Met wie moet jy die waarheid in liefde praat?

”For pride is spiritual cancer: it eats up the very possibility of love, or contentment, or even common sense.” C.S. Lewis

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram