Donderdag 2 Desember

Lukas 1:26-38
“In die sesde maand van Elisabet se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na ‘n maagd in Nasaret, ‘n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, ‘n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.” Sy was verbysterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: “Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en jy moet Hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.” Maar Maria sê vir die engel: “Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met ‘n man gehad het nie?” Die engel antwoord haar: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, ‘n bloedverwant van jou, Elisabet, het in haar ouderdom self ook ‘n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. Niks is vir God onmoontlik nie.” Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.” Toe het die engel van haar af weggegaan.”
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Die geboorteverhaal van Jesus is aan ons oorbekend. Tog wys Lukas vir ons dat God kontak maak met ’n gewone vrou en haar kies om deel van Sy plan te wees. Sy word deur die Here begenadig. Die engel sê vir haar dat sy ook nie bang moet wees nie. Mens kan dink dat sy totaal uit die veld geslaan was toe die engel aan haar verskyn.
Nadat Maria oor die grootste skok is, vra sy hoe dit moontlik is, waarop die engel haar antwoord. Die engel herinner haar dat niks vir God onmoontlik is nie.
Maria reageer dan in gehoorsaamheid dat sy tot beskikking van die Here is en dat met haar kan gebeur wat God gesê het.
Die Here kies ook om met elkeen van ons ’n pad te stap, selfs al dink ons dat ons dit nie verdien nie. Ons is sy begenadigdes. Niks is vir God onmoontlik nie. Ons mag bang wees om die pad te stap, maar vra dat ons ook by die punt kom waar Maria was. Ons moet ook soos Maria kan sê: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.”

  • Wat in hierdie verhaal van Maria staan vir jou uit?
  • Kan jy ook soos Maria vandag sê: “Ek is tot beskikking van die Here”?

Gebed
Here, baie dankie dat U met my bemoeienis maak. Ek voel nie dat ek dit verdien nie. Dankie vir U genade. Dankie dat niks vir U onmoontlik is nie. Ek kom stel myself tot U beskikking. Mag ek gehoorsaam agter U aanstap. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram