Donderdag 2 Junie 2022

Markus 6:35-37
Toe dit al baie laat was, het Jesus se dissipels vir Hom kom sê: “Dit is ‘n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur die mense terug sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te ete kan koop.” Maar Hy sê vir hulle: “Gee julle vir hulle iets om te eet.”

Om oor te gesels of dink
Die evangelie van Markus begin met ‘n stuk dringendheid dat die Koninkryk van God hier is. In gister se dagstukkie het ons gereflekteer oor Jesus wat ‘n hart vir mense gehad het en dat sy hart vir mense kon breek. Ons het ook besef dat as ons soos Jesus wil volg, moet ons harte ook breek vir ander mense en ongeregtigheid. In vandag se teks lees ons hoe die dissipels die skare probeer wegstuur en amper nie dit hulle probleem wil maak dat die mense honger gaan word nie.

Neem ’n oomblik van stilte
Soms is ons ook soos die dissipels in hierdie teks. Ons is moeg – moeg omgegee. En wil nie eers meer die seer van ander en die wêreld raak sien nie. Hierdie teks in Markus 6 herinner ons dat ons eintlik nie die opsie het om niks te doen nie. Wat kan jy vandag letterlik doen om liefde en opstanding vir iemand anders te beteken?

Gebed
Here God, gister is ek daaraan herinner dat ek die seer in die wêreld moet raak sien. Vandag hoor ek dat ek moet doen, want niks doen is nie ‘n opsie nie. Vandag het ek daaraan gedink om… te doen vir… Heilige Gees gee my asb. die waagmoed om hierdie vandag te doen. Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram