Donderdag 23 September

Klaagliedere 3:21-23
21Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: 22deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, 23dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Om oor te gesels of te dink:

  • In hoofstuk 2 van Klaagliedere is ‘n priester aan die woord. Hy kla en begrawe HOOP so saam met die individu en die vrou waarvan ons al gelees het. Selfs mense wat daagliks in die Woord wandel word afgemat en verloor hoop. Lees Hebreërs 11 as ‘n getuienis van groot Geloofshelde. Aan die einde van hulle verhale kan ons na hulle opkyk as groot geloofshelde wat getrou was. Maar van tyd tot tyd in hulle verhale kan jy spesifieke situasies opnoem waar hulle ook HOOP verloor het. Die verskil tussen die geloofshelde van Hebreërs en die priester in Klaagliedere, is dat die priester nie meer vir God kon raaksien in die gebeure om hom nie. Die Geloofshelde, het God gevind in alles wat om en met hulle gebeur het.
  • Het jy ‘n Geloofsheld waarna jy baie opkyk? Waarom? Wat is vir jou inspirerend in die manier hoe hy of sy God raaksien en volg? Hoe kan hy of sy jou inspireer om ook nou God raak te sien en te volg? Vra dat God seker sal maak dat daar ‘n gesonde mate van respek sal wees in hierdie “opkyk” en dat die persoon nie God se plek in jou lewe sal neem nie.
  • Hoe kan jou lewe dalk ‘n inspirasie vir iemand anders wees wat kyk? Dalk vir jou kinders, bure, vriende of familie? Hoe sal hulle geïnspireer word in hoe jy God raaksien en volg in jou omstandighede? Waar is daar ruimte vir groei?
  • Klaagliedere herinner ons dat God alles nuut maak. Elke dag. Maar ook elke hart. Het jy nodig om die Here te vra dat Hy dalk valse verafgoding van mense moet verwyder? Het jy dalk nodig om te vra vir beter geestelike rolmodelle? Hoe kan jy vir jou geestelike leiers bid?

Gebed:
Goeie môre, Here van my lewe!
Vandag is ‘n nuwe dag, ‘n kans vir ‘n nuwe begin. Gister is verby en daarmee saam enige foute, mislukkings of dinge waaroor ek moontlik spyt is.
Dis ‘n goeie dag om dankbaar te wees, en ek is dankbaar, Here.
Dankie vir vandag, ‘n nuwe geleentheid om lief te hê, te gee en om alles te wees wat U wil hê ek moet wees.
Ek wil my dag begin met U in my gedagtes en in my hart.
Soos ek besig is om aan te trek, trek asseblief vir my die wapenrusting aan wat U elke dag aan my voorsien: die helm van Verlossing, die borsharnas van vryspraak, die skild van Geloof, die gordel van Waarheid, die skoene van Bereidheid om die evangelie te verkondig en die swaard van die Gees.
Gee my vandag my daaglikse Brood – omdat hierdie Brood van die Lewe, U voedsel soos manna, my sal versterk teen enige aanslae.
Help my om my gedagtes op U te rig en slegs woorde te spreek wat ander kan help en bemoedig.
Help my om te dink voordat ek praat en dat ek die begeertes van my hart opsy sal sit. Help my om te streef na uitstekende werk, in plaas van perfekte werk – dat ek nie probeer om “naam te maak” nie, maar eerder om ‘n verskil te maak.
Help my om almal met wie ek in aanraking kom, te behandel soos U hul sou behandel – met respek en liefde en vergifnis.
Help my ook om self om vergifnis te vra indien nodig.
Herinner my aan die begin van hierdie dag, dat ek aan U behoort. Dit is my begeerte om ook so op te tree.
Hou my voete vas op die grond en verhoed my gedagtes om te dwaal, sodat ek nie kosbare tyd in beslag neem terwyl ek eintlik besig moet wees met die belangrike dinge wat U vir my beplan het.
Ek is trots daarop om U kind te wees, Here!
Ek is so dankbaar dat U vir my aan die kruis gesterf het – weer opgestaan het op U eie, nuwe dag – sodat elke dag daarna gevul kan wees met die wonder van U liefde, die vryheid van U Gees en die vreugde om U te kan ken.
Ek weet dat my lewe op aarde kort en vlietend is, Here, maar ek wil vandag leef asof dit die eerste of die laaste dag van my lewe is.
Here help my terselfdertyd dankbaar wees vir elke perfekte gawe wat U gekies het om vir my te gee.
Vandag, en elke dag, wil ek my lewe aan U wy, Jesus. In U kosbare Naam.
Amen. (Rebecca Barlow Jordan)

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram