Donderdag, 24 Junie

Soek Geregtigheid – Vry van Vrees.

Psalm 34:5
Ek het tot die Here gebid en Hy het my geantwoord, Hy het my bevry van alles waarvoor ek bang is.

Om oor te gesels of te dink:

  • Ons het nou gesê Geregtigheid is om die regte ding te wil doen en te weet wat dit is. Ons het ook gesê ons hoef nie te bekommer nie want dit steel die dag by ons. Vandag staan ons stil by vrees. Wanneer ons vrees steel dit ons toekoms. Die teksgedeelte sê ons het ons geregtigheid by God gesoek deur te bid en God het geantwoord. EN daarom is ons vrygemaak van ons vrese.
  • Watter vrese, steel steeds jou toekomsvreugde? Watter vrese maak dit moeilik vir jou om te glo? Deel jou hart met die Here.
  • Hoe sou dit wees as die Here sterker was as die vrese wat jy het? Sou dit iets wees wat jy kon glo? Sou dit iets wees waaraan jy kon vashou? Hoe kan jy met baie liefde en genade met jouself bid wanneer die vrese by jou hart opkom? Hoe dink jy sal die Here hierdie gebede by jou ontvang?
  • Waarom dink jy kan jy veilig voel dat God jou vrese by jou kan wegneem, in jou soek na geregtigheid? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Liewe Heer,
Heilige God. U liefde is buitengewoon, stewig en onveranderd. U liefde is sonder einde, passievol en verstommend. Ons is so dankbaar vir U opoffering in Jesus. Dankie vir die manier waarop Jesus ons herstel en restoureer het sodat ons weer in die regte verhouding met U kan staan. Here, ons erken dat ons hierdie geskenk as vanselfsprekend aanvaar. Ons mis hoe kosbaar en besonders dit is. Ons leef soms soos mense wat nie herstel en vernuwe is nie. Vergewe asseblief ons sondigheid. Here maak ons skoon. Herstel ons. Steek ons harte weer aan die brand, om met passie vir U te leef. Here, ons vra dit nederig in Jesus naam, en die krag van die Heilige Gees.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram